İŞLETMENİN ADI : CİK CİK MUTFAK


BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
Ayşe Seda Özdemir, Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 2.sınıf öğrencisi olup Adana doğumludur.İngilizce eğitim görmekte olup İngilizce düzeyi ileri seviyededir.
Deniz Koşar ,Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi olup ,Berlin doğumludur. 2006 yılında Bilkent üniversitesinden commerce and management bölümünden gelmiş olup,İngilizce eğitim görmekte olup,ileri derecede İngilizce bilmektedir.
Ersan Turhanlı, Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi 4.sınıf örgencisi olup Siirt doğumludur.İngilizce eğitim görmekte olup, İleri derecede İngilizce bilmektedir.


1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
Çocukların hızlı, etkin ve olumlu öğrenme döngüsünü oluşturmak.

1.3 İş Kurma Süreci
Yapılacak olan iş ile ilgili gereken iş planının yapılması ve gerekli olan sermayenin belirlenmesi, işyeri için gerekli olan eşya ve araç gereçlerin temin edilmesi. Çocuklar için öğretmenler, pazara katılmak için gereken reklamın yapılması ürünün tanıtılması.


BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE / ORTAKLARINA VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1 KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
AYŞE SEDA ÖZDEMİR
Adr

Telefonu

Faksı

E-Posta Adresi

Doğum Tarihi
17.08.1987
En Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu
ANKARA MOBİL LİSESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRENCİ
Bölümü
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Mezuniyet Tarihi
2014
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar
ODTÜ- GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI SERTİFİKASI
Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, İyi)
İLERİ DÜZEYDE İNGİLİZCE BİLMEKTEDİR.
İş Deneyimi

Adı Soyadı
DENİZ KOŞAR
Adresi

Telefonu

Faksı

E-Posta Adresi

Doğum Tarihi
23-12-1987
En Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu
MALATYA FATİH YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE
ATILIM ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRENCİ
Bölümü
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Mezuniyet Tarihi
2013
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar

Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, İyi)
İLERİ DERECEDE İNGİLİZCE
İş Deneyimi

Diğer Nitelikleri
Adı Soyadı
ERSAN TURHANLI
Adresi

Telefonu

Faksı

E-Posta Adresi

Doğum Tarihi
18.09.1989
En Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu
KILICARSLAN LİSESİ
Bölümü
Mekatronik Mühendisliği
Mezuniyet Tarihi
2013
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar

Bildiği Yabancı Diller ve Dereceleri (Temel, Orta, İyi)
Orta derecede İngilizce
İş Deneyimi

Diğer Nitelikleri

2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni

Annelere mola ve aynı zamanda çocukların el becerilerini kazanmalarını sağlamak, merak ve imgelerini teşvik etmek için öğrenme ve bilgi edinme sürecinde psikolojilerini analiz ederk onların gelişiminlerine katkıda bulunmak.

2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni
İşyeri bireysel işletme “HAKİKİ ŞAHIS İŞLETMESİ” şeklinde yönetilecektir. Böyle bir hukuki çerçeveyi seçmenedenim gereken mali kaynaklara sahip olmam ve bu işletmeyi kendi başımızayönetebilceğimize olan inancımız.


2.5 İşletmenin Misyonu
Eğitime lezzet katmak.
2.6 İşletmenin Vizyonu
Çocuklara yaparak-yaşayarak öğrenme ortamları oluşturmak.

2.7 Kısa Vadeli Hedefleri

İlk 2 aylık süreçte insanların dikkatini çekebilmek ve 4. Ayımızın sonunda kar marjımızı en üst seviyeye çıkarabilmektir. İşletmemizin özellikle ilk aylarında çevrede adını duyurmak ilk hedefidir. Bunun nedeni isim yapmanın müşteri sayısını arttıracak olmasıdır. Bu nedenle ilk olarak isim yapmak ve müşterinin ilgisini kendimize çekmek ve o bölgedeki hakimiyeti ele almaktır. Daha sonra farklı yerlerdende müşterilerin gelmesini sağlamaktır.

2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri

Kara geçtikten sonra Türkiye’nin bu alanda akla gelen tek firması olmak ve rakip firmalarımızın bizi örnek almasını sağlamak.

BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı

Geçen yılın oranlarına göre 1 milyon 238 bin 970 doğum gerçekleşmiştir. Kaba doğum oranı ise binde 17 olarak hesaplanmıştır.

3.2 Pazar Profili

Eğitimli, arabası olan, aynı zamanda çocuktan dolayı gönlünce alışveriş yapamayan anneler bizim pazar profilimizdir.

3.3 Rakip Analizi

Bizim rakibimiz Panora Alışveriş Merkezinin en üst katındaki eğlence dünyası, sinema ve Mcdonald’stır. Onların güvenliklerinin hareketlerininden dolayı yeteri kadar olmayışı, elektronik cihazlara sahip olduklarından dolayı çok fazla radyosyon yaymalarının oluşu ve bu yüzden çocuklarının sağlığına zarar vermesi

3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri

1.5 saatlik kurs kişi başı: 60TL

Kreşler için kurs kişi başı : 40TL Kira: 15.000 TL

Toplam Tahmini Gelir : 45,000TL Kira stopajı: 3.000 TL Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz:1.100 TL Mutfak ve temizlik masrafları:6.500 TL 3 personelin maaş ve sigortası: 4.500 TL Toplam Gider : 27.100 TL3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler Kurduğumuz işletmenin en önemli tehditi salgın hastalıklarının yayılmasıdır. Aynı zamanda 4+4+4 eğitiminin gelmesinden dolayı çocuklarının yeteri kadar vakti olamamasından dolayı bizim için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler

Çocukların olası bir sağlık sıkıntısına karşı yakında ki özel bir sağlık kuruluşu ile anlaşma yapılmıştır. Bunun yanında genel olarak şirketimizin bu tip beklenmedik durumlara karşı ve yangın,doğalgaz vb. durumlar için sigorta yapılmıştır. Ayrıca beklenmedik diğer bir durum da çocuklarını bırakıp giden ailelerdir. Biz bunun için ailenin nüfus cüzdanı örneğini almayı düşünüyoruz.

3.7 Ürün/Hizmet Tanımı

İnternet üzerinden reklamlar.

3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu

Toptan aldığımız ürünlere kdv,kar değeri ve piyasa araştırmasının ardından fiyatımızı belirledik.

3.9 Yer Seçimi Mutfağımız Oran Panora Alışveriş Merkezinde çocuk kıyafetlerinin olduğu mağazaların katında 120 metrekarelik donanımlı ve güvenli bir mekandır.

3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları

İnternet üzerinden müşteri potansiyelimize daha hızlı ulaşmayı düşünüyoruz.

4.1 NACE KODU : 96.0


4.2 Üretim/Hizmet sunum sürecinin aşamaları
Ayşe Seda Özdemirà Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği/İşletme Ortağı

Deniz Koşar à Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği/İşletme Ortağı

Ersan Turhanlıà Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği/ İşletme Ortağı

4.3 İş Akış Şeması

 1. Çocuklar her ortamda öğrenebilirler
 2. Mutfak etkin uyaranlara sahiptir
 3. Çocuklar mutfakta olmaktan zevk alırlar
 4. Mutfakta etkin öğrenme gerçekleşir.

4.4 Üretim/ Hizmet sunum teknikleri,Standartlar, Spesifikasyonlar
Ayşe Seda Özdemir = işletme
Deniz Koşar =Finans
Ersan Turhanli=Tüm tedarikler

4.5 Hukuki Gereksinimler

İŞ YERİ AÇILIRKEN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu.2- Maliye Vergi Levhası fotokopisi.(Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi)


3- Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınacak olan itfaiye raporu.


4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak olan;
a) Çevre Temizlik Vergisi borcu yoktur yazısı.
b) İşyeri adresi sokak ise ilan reklam kaydı yazısı
c) İşyerinin açılacağı yer mesken ise, emlak vergisi bildiriminin işyeri olarak
yapıldığına dair belge

5- Kira sözleşmesi (kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekaleten
imzalanmış ise imzalayan kişinin vekaletname örneği) işyeri
mülkiyeti işletmeci adına ise tapu senedi fotokopisi.


6- Esnaf Sanatkarlar sicil kaydı, Bağlı bulunduğu odadan mesleki
faaliyet belgesi veya Ticaret Odası Kayıt Sureti

7- Şahıslar için 1adet fotoğraf
8- İşyeri sahibi Ticaret Odasına kayıtlı değilse M.E.B dan alınmış olan Ustalık Belgesi.(ustalık belgesi başkasının adına ise noter onaylı taahhütnamenin aslı.
9- Şirketler için; Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Odası kayıt sureti ve İmza Sirküleri.


10- Tapu Senedi fotokopisi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi


11- İşyeri açılacak yer Pasaj / İşhanı veya AVM ise yönetim muvafakatı.


12- İşyeri açılacak yer mesken ise tüm kat maliklerinin oybirliği ile işyeri açılışına muvafakat ettiklerine dair karar

defterinin noter onaylı örneği


13- İşyeri planı ve m² sini gösteren basit kroki.


14- Vekaleten işlem yapanlardan vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi.


15- Devir ve ortaklık işlemlerinde noter tarafından düzenlenmiş devir senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı.


16-İşyeri açılacak yer gecekondu ise İmar Affından yararlandığına
 • SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
 • ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
 • 1- Adı Soyadı :……………………………………………………………………………………………
 • 2- İşyerinin ünvanı :……………………………………………….…………………………………………..
 • 3- Faaliyet konusu :……………………………………………….…………………………………………..
 • 4- İşyerinin adresi :……………………………………………….…………………………………………..
 • Tel. no : ……….…………… e-posta :…………………...
 • 5- Pafta ve parsel no :……………………………………………………………………….
 • 6- Mülkiyet durumu Kira (Kira sözleşmesi) Malik (Tapu sureti)
 • 7- İşyerinin kullanım alanı :……………….…….. m2
 • 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………………………………………..
 • 9- T.C. kimlik numarası :…………………………….
 • 10- Ustalık belge no :…………………… (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • 11- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri Sanayi bölgesi Endüstri bölgesi
 • Sanayi sitesi Diğer ..……………………..
 • 12- Çalışacak personel sayısı : ……………………………
 • 13- İstenen ruhsatın türü : Sıhhî müessese
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yeri
 • 14- Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi Var Yok
 • 15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin Var Yok
 • 16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin Var Yok
 • 17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin Var Yok
 • 18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu Var Yok
 • 19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi Var Yok
 • 20- Engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler Var Yok
 • Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.
 • Adı Soyadı İmza Kaşe Tarih

Ankara Ticaret Odasına Yeni Kayıt Yaptıracaklardan İstenen Belgeler
Şirketlerden;
Tescil ilanının yapıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin asli veya onaylı bir sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi ile noterlikçe onaylanmış ana sözleşme örneği
Noterlikçe onaylanmış imza sirküleri
Ortaklara ait nüfus cüzdan fotokopileri ve ikametgah belgesi
Fotokopileri

TARİH
 • --/--/----

 • ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA ;

 • Şirketimizin, tescil işlemini Odanız Ticaret Sicil Memurluğuna yaptırdım. Gerekli belgeler ile bir adet Oda Kayıt Beyannamesi ilişikte sunulmuştur. Ticaret Odası Kayıt işleminin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 • ADRES
 • TİCARET ÜNVANI
 • İmza

5.1 Organizasyon Şeması
5.2 Görev ve sorumluluklar
 • Seda 33% İşletme
 • Deniz 33% Finans
 • Ersan 33% Tüm Tedarikler5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri

2 Tane tam donanımlı Okul Öncesi Öğretmeni

1 Tane Temizlik Görevlisi

İlk 16 ay boyunca bundan başka personel alımı olmayacak,kurucular aynı zamanda çalışanlar la beraber çalışacak. Orta ve uzun vadede ihtiyaca göre çalışan alınacak.

6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
Başlangıç maliyetlerimizde şirket kurulumu,ürün tedarikleri ve kira bulunmaktadır.